Rozhovor: Skládačka příběhů, která léčí děti i rodiče

Když dlouhodobě vázne komunikace, ať už s dětmi, partnerem nebo v práci, odrazí se to ve vztazích. Existuje však velmi účinná metoda pro děti i dospělé, která dokáže během jednoho sezení objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se dítě nebo dospělý nachází.

Pomáhá i při problémech s hyperaktivitou a ADHD. Řeší  problémy partnerské, pracovní, rodinné. Problémy s postojem k penězům, strachy, fobie, závislosti, syndrom vyhoření a mnoho dalšího.

Řeč je o Životních Mapách (dále jen ŽM), o nichž jsem si povídala s lektorkou metody ŽM, logopedickou asistentkou a mámou dvou dospělých synů Mirkou Kouckou.

Vždy jí přitahovaly děti, které byly pro své okolí „problémové“. Ráda se na ně napojuje, ráda s nimi pracuje.  Od dětství chtěla být zdravotní sestrou nebo učitelkou. Co ale věděla určitě, že chce pomáhat dětem…

A její sen se jí splnil. Více než dvacet let pracuje s dětmi předškolního věku. Má bohaté zkušenosti s různým typem postižení, i s poruchami chování, poruchami řeči nebo pozornosti u dětí předškolního věku.

Již několik let se věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání (One brain, EFT, Edukační kineziologie, ŽM aj). Miluje hudbu, přírodu, starobylé stavby, vesmír. Zajímají ji věci mezi nebem a zemí.

Mirko, mohla bys prosím, stručně vysvětlit, co se skrývá za metodou ŽM?

Autory Životních map jsou Petr a Kamila Kopsovi. Jedná se o projektivně diagnostickou metodu pro děti i dospělé, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se dítě nebo dospělý nachází. Je velmi rychlá, přesná. Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení. Je unikátní a komplexní.

Jakým způsobem metoda ŽM pracuje?

Je víceúrovňová, pracuje na třech základních rovinách: rozumové, emoční a na rovině energie. Rozumová rovina obsahuje skutečná data, fakta, skutečnosti. Emoční rovina obsahuje emoce, které jsou s tím spojené, a rovina energie v sobě zahrnuje rozhodnutí se stávajícím stavem něco dělat, učinit změnu, a tím si sám utvořit budoucnost novým, jiným způsobem.

Jak probíhá tvorba ŽM?

Kreslení a vybarvování šablony pro daný věk probíhá vždy bez přítomnosti rodiče a trvá zhruba hodinu a půl.  Je zajímavé, jak děti velmi pozitivně vnímají partnerský způsob komunikace, která je při tvorbě mapy klíčová. Lektor pracuje s vnitřním světem dítěte, který je pro rodiče často skrytý a kam nemají možnost nahlédnout. Děti zpravidla kreslení baví, mapu vnímají naprosto přirozeně a nechají se rychle vtáhnout do tvůrčího procesu. S lehkostí zaznamenávají své postoje, přání i to, jak vnímají své nejbližší.

Jak jsi se k této metodě dostala?

Jako speciální pedagog jsem měla možnost poznat hodně diagnostických a terapeutických metod, které se zabývají dětskou psychikou. Myslím si, že dětem a jejich světu hodně rozumím. Umím se na ně dobře napojit a vnímat jejich potřeby.

V posledních letech jsem poznala i další metody, které vedou k sebepoznání a osobnímu rozvoji. Stále mi však něco chybělo, co bych mohla zařadit do své praxe. Najednou tu byly Životní mapy, které si mne samy našly.  Hned při prvním „čtení“ o Životních mapách jsem se do této metody zamilovala a vnitřně cítila, že to je to pravé, co hledám. Poznala jsem, že je to rychlá metoda, která je nejenom diagnostická, ale především terapeutická.

Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství  nás skrytě ovlivňují po celý život.

Které případy ve své praxi řešíš nejčastějí?

Každý v sobě máme ukryté své vnitřní dítě, takže tato metoda funguje jak na děti, tak jejich rodiče. Pracuji v logopedické poradně a denně ke mně přichází mnoho dětí s narušenou komunikační schopností. Setkávám se často i s tím, že rodiče neumějí komunikovat se svými dětmi, a že jim často komunikace vázne i v partnerském životě.  V tento moment nabízím ŽM.

Jakou máš zkušenost s přijímáním zpětné vazby rodičů dítěte?

Vlastní interpretace mapy probíhá vždy za přítomnosti dítěte a v ideálním případě by se jí měli účastnit oba rodiče. Nezřídka se stává, že otcové mívají překvapivě často větší pochopení a jasnější představu o konkrétním řešení eventuálního problému, na který Mapa poukáže. Matky si někdy nedokážou udržet potřebný odstup a nadhled a otcové pak přebírají vůdčí roli a dokážou pro nápravu situace mnohé udělat.

Co tě na ŽM nejvíc fascinuje?

Všechno. Je to jako kdybys sledovala příběh, který je pokaždé jiný. Připomíná mi to detektivní práci. Sbíráš indicie a nakonec skládáš celý příběh do jednoho celku a vše do sebe perfektně zapadá. Mně se na tom líbí ta rychlost odhalení problému.

Když dítě nebo dospělý kreslí, hned vidím, co se tam odehrává, aniž by mi to říkali.

Vzpomeneš si na nějaký případ, kde metoda ŽM výrazně pomohla?

Hodně rodičů mi dává zpětnou vazbu tím, že mi sdělují, jak se jejich dětem ulevilo, a vlastně i jim.  Děti jsou najednou schopné mluvit o svých problémech.

V mnohých případech přijdou rodiče, že jejich dítě má problém. Po mapě se však zjistí, že problém mají rodiče, nikoliv dítě.  Ne každý rodič tuto informaci přijme.  Ale mám i spoustu moudrých rodičů, kteří informace přijmou a chtějí na sobě pracovat.

Kde jinde by se tato metoda ještě dala využít?

Dětská ŽM přináší rychlou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci. Je ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte. Jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit.

Pomáhá také velmi účinně a efektivně s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD. Velmi cenná je nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

Spousta dospělých žije v neustále se opakujících  smyčkách generačních programů ovlivňujících vztahy, práce, komunikaci. Může i jim metoda ŽM pomoci?

Metoda ŽM není určená pouze dětem, ale funguje skvěle právě i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství (a to obvykle z dětství do dvanácti let) nás skrytě ovlivňují po celý život. Při kreslení Mapy se vracíme do dětství do konkrétního období, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili.

Díky speciální, velmi účinné metodice si je tak nejen uvědomíme, ale dochází k významným změnám a narovnání situace. Uvolňuje se cesta ke spokojenějšímu životu.

A tvá zkušenost s ŽM?

Měla jsem možnost vyzkoušet si na sobě více metod.  Všechny metody byly zajímavé. Co se mně osobně líbí na ŽM?  Že je pro všechny dostupná. Dobře ji pochopí jak dítě, tak muž či žena. Jedinečná je v tom, že se s ní dá řešit spousta problémů. A úžasná tím, že si ji člověk tvoří sám.

Určitě hodně rodičů, partnerů, žen i mužů řeší některou z popsaných situací. Co bys jim poradila?

Aby se toho nebáli. Pokud chtějí metodu vyzkoušet, mohou si vyhledat  lektora ŽM ve svém regionu na www.zivotnimapy.cz, nebo mě mohou kontaktovat na miroslava.koucka@zivotnimapy.cz. 

Děkuji za rozhovor.