Platební a storno podmínky

Odesláním závazné objednávky účastnice souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele.
Místo na akci je rezervováno ve chvíli úhrady registračního poplatku.

Při zrušení objednávky 14 a více kalendářních dnů před datem konání akce pořadatel účtuje 20% z celkové ceny, zbylou částku vrátí do 10 pracovních dnů na účet účastnice a nebo na její písemnou žádost převede celou částku společně s registrací na rezervaci další akce NETWORKkafe.Při zrušení objednávky méně než 13 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 50 % z celkové ceny.Při zrušení objednávky méně než 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 100 % z celkové ceny.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto případech:
        1.    Není naplněn minimální počet účastníků (8).
        2.    Hlavní hosté nebo pořadatel nebudou schopni z důvodu pracovní neschopnosti či jiné     závažné překážky zajistit vedení akce.
V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena účastnicím a zaplacená částka bude vrácena do 10 pracovních dnů na účet účastnic.

Zaplacením registračního poplatku souhlasí účastnice s případným uveřejněním fotek nebo videí z průběhu akce na (a nikoli výlučně) webových stránkách pořadatele, v jeho kanálech na sociálních sítích, tisku apod.