PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

NETWORK drbárna

Odesláním závazné přihlášky účastnice souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele, stejně tak jako s případným uveřejněním fotek nebo videí z průběhu akce na (a nikoli výlučně) webových stránkách pořadatele, v jeho kanálech na sociálních sítích, tisku apod.

Místo na akci je rezervováno ve chvíli odeslání přihlášky. Cena za účast na akci je 100,- Kč a je hrazena na místě, v den konání akce.

Pokud se odhlásíte 5 a méně kalendářních dnů před datem konání akce nebo na akci nedorazíte, bude pořadatel vyžadovat zaplacení účastnického poplatku.

Děkujeme za pochopení a za vaši profesionalitu - věříme, že tuto situaci nebudeme muset řešit.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto případech:
    1.    Není naplněn minimální počet účastníků (8).
    2.    Pořadatel není schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení akce.

V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena účastnicím.