PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

NETWORK drbárna

Odesláním závazné přihlášky účastnice souhlasí s platebními a storno podmínkami pořadatele, stejně tak jako s případným uveřejněním fotek nebo videí z průběhu akce na (a nikoli výlučně) webových stránkách pořadatele, v jeho kanálech na sociálních sítích, tisku apod.

Místo na akci je rezervováno ve chvíli připsání registračního poplatku ve výši 300,- Kč  na účet pořadatele. Poplatek je nutno uhradit bankovním převodem na účet č. 2401409690 / 2010 do 3 pracovních dní od odeslání přihlášky. Do poznámky prosím uveďte vaše jméno a příjmení. V ceně je započítán i výběr kombinace ze snídaňového menu=jídlo + horký nápoj+voda (výběr společně s dalšími organizačními informacemi je zasílám e-mailem všem účastnicím týden před akcí).

Při zrušení objednávky méně než 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem konání akce pořadatel účtuje 100 % z celkové ceny.

Děkujeme za pochopení a za vaši profesionalitu - věříme, že tuto situaci nebudeme muset řešit.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v těchto případech:
    1.    Není naplněn minimální počet účastníků (8).
    2.    Pořadatel není schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení akce.

V případě zrušení akce z důvodu na straně pořadatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena účastnicím.