6 výhod mámy po rodičovské, na které máte při návratu do práce nárok

Nezáleží na tom,  zda se vracíte k původnímu zaměstnavateli nebo budete hledat práci novou. Jako matka pečující o dítě máte legislativně dané nároky, které můžete po svém zaměstnavateli vyžadovat. Připravte se v předstihu, aby vaše vyjednávací pozice při návratu do práce měla pevné základy. Na čem můžete  ze zákona trvat?

Návrat na původní pozici

  • jestliže se vrátíte do práce hned po mateřské dovolené (obvykle trvá 28 týdnů, v případě dvojčat 37 týdnů), máte nárok na svou „původní židli“, tedy přímo svou dřívější pozici.
  • pokud se rozhodnete pro návrat  po rodičovské (do 3 let věku dítěte), je zaměstnavatel povinen Vám umožnit vrátit se na pozici, kterou máte podepsanou v pracovní smlouvě.
  • v případě, že se rozhodnete být doma do 4 let věku dítěte,  musíte zaměstnavatele písemně o tuto variantu, formou neplaceného volna, požádat. Zaměstnavatel vám však v tomto případě nemusí vyhovět. Je třeba počítat i s tím, že   ztratíte nárok  na pozici podepsanou v pracovní smlouvě.

Rozhodnete-li se pro další dítě, které se narodí do 3 let věku toho předchozího, tzn. na jednu rodičovskou plynule navážete další mateřskou (a případně další rodičovskou), vztahují se na vás stejná pravidla jako u prvního dítěte – zaměstnavatel vám musí držet vaše pracovní místo až do tří let věku dalšího dítěte.

I po dobu mateřské nebo rodičovské je dobré, když se vám podaří být v pravidelném kontaktu se svým zaměstnavatelem.  Před vlastním odchodem na mateřskou je určitě na místě se dohodnout se svým nadřízeným, v lepším případě se svým nadřízeným a personalistou, jak dlouho plánujete  se svým dítětem zůstat doma. Dáte mu tím najevo, že stojíte o to, aby Vám Vaše místo podržel.  A zároveň mu tím umožníte lépe načasovat, a tím pádem i najít za Vás adekvátní náhradu na předem časově  ohraničené období, t.j. dobu určitou.

Zkrácený pracovní úvazek

Jako matka pečující o dítě nebo děti do 15 let věku dítěte máte po návratu z rodičovské nárok na úpravu pracovní doby, resp. zkrácený pracovní úvazek.

Možnosti úpravy pracovní doby jsou tyto:

  • posunutí začátku nebo konce pracovní doby
  • rozdělení pracovní směny příp. sloučení pracovní směny dělené
  • rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dnů v týdnu apod.

Ne všichni zaměstnavatelé však na toto slyší a ne všem umožní jejich provozní podmínky požadovanou změnu uskutečnit. V každém případě je  pro Vás opět lepší, pokud byste některou z těchto možností chtěla po návratu zvážit,probrat se svým stávajícím zaměstnavatelem v dostatečném předstihu. Případně  tuto možnost prodiskutujte již před Vaším nástupem na mateřskou dovolenou.

Přestávky na kojení

Pokud se vracíte záhy po mateřské nebo rodičovské na plný pracovní úvazek, vašemu dítku není více než rok a stále ho kojíte, máte nárok na přestávky na kojení a to v rozsahu 2 půlhodinových přestávek na každé dítě (tedy v případě dvojčat jsou to celkem 4 půlhodinové přestávky).

V dalších 3 měsících po dovršení 1 roku dítěte je přestávka již jen jedna.

Pokud pracujete na zkrácený pracovní úvazek, máte na „kojicí přestávky“ nárok pouze tehdy, že tento dosahuje alespoň polovinu týdenní pracovní doby.  V tomto případě se jedná o 1 půlhodinovou přestávku na 1 dítě do věku 1 roku.

Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Práce v noci

V případě, že máte za sebou porod před méně než 9 měsíci, má zaměstnavatel povinnost vyhovět vám, pakliže požádáte o přesun na denní směnu / práci. Tedy pokud se chcete vrátit a víte, že pro vás není možné zvládnout noční směny, můžete požádat o dočasnou změnu.

Zaměstnavatel vám v případě žádosti o přesun z noční směny musí vyhovět i pokud jste těhotná nebo kojíte.

Práce přesčas

Pokud se vracíte a pečujete o dítě mladší než 1 rok, nesmí vám zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Vy s ní však můžete souhlasit-pak se může přesčasová práce  uskutečnit.

Pracovní cesty

Jestliže pečujete o děti do věku 8 let, může vás zaměstnavatel vyslat na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s vaším souhlasem.

Jste-li samoživitelka a pečujete o dítě výhradě sama, vztahuje se na vás tato zvýšená ochrana až do té doby, než dítě dosáhne věku 15 let.

V Česku stále ještě nejsme tak daleko, jako v mnoha západních zemích, kde po návratu z rodičovské jsou  např. zkrácené pracovní úvazky  nebo sdílení jedné pracovní pozice 2 osobami (většinou ženami-matkami) samozřejmostí. Situace se však každým rokem zlepšuje a osvícených zaměstnavatelů u nás, pomalu, ale jistě, přibývá :-)….

Jakou zkušenost máte Vy? Uplatnila jste při návratu z mateřské / rodičovské některý z výše uvedených nároků? Co na to Váš zaměstnavatel? 

Jestli se právě rozmýšlíte, co dál, až vám rodičovská skončí, tápete, jak si napsat životopis, kde vůbec začít, stáhněte si zdarma ebook5 dovedností matky na rodičovské, kterými zabodujete při hledání práce”.

 

Mějte se krásně a buďte naplněné ♥,